داستان هايي به زبان نامادري/چاپ دوم

کد شناسه :54339
داستان هايي به زبان نامادري/چاپ دوم

اگر نگاهي به برندگان سال هاي اخير جايزه ي ملي كتاب و جايزه ي منتقدين مطبوعات آمريكا بيندازيم، مي بينيم كه بسياري از اين نام ها مليتشان اكتسابي است. نويسندگاني از سراسر جهان كه به امريكا مهاجرت كرده اند و با ذوقي كه داشته اند، كارهاي خود را در زباني عرضه كرده اند كه زبان مادري شان نيست يا در خانه به آن زبان سخن نمي گفته اند. از هشت برنده ي بورس داستان نويسي گوگن هايم چهار تن يا خارجي بوده اند يا زبان شان انگليسي نبوده. اين پديده مختص سال هاي اخير نيست. نويسندگان بزرگ و نام آوراني در اين عرصه به منصه ي ظهور رسيده اند و نقش بسيار موثري در ادبيات دنياي غرب ايفا كرده اند. داستان‌هاي اين كتاب به كوشش گردآورندگانش گزينه ‌ي بهينه ‌اي از داستان ‌هاي نويسندگان مهاجري ست كه به ما يادآوري مي‌كند، همه به نوعي مهاجر هستيم. داستان ‌هايي اين مجموعه به قلم نويسندگاني ‌ست كه از زادبوم اصلي خود مهاجرت كرده و به زبان كشور ميزبان (انگليسي) نوشته ‌اند. با اين همه، عناصر فرهنگي موطن اصلي ‌شان در جاي جاي متن حضور دارد و تفاوت هاي فرهنگي مردمان دو زبان را نشان مي‌دهند. اين مجموعه شامل داستان ‌هايي از نويسندگان مهاجر پرو، اسپانيا، روسيه، چين، ژاپن، هند و ويتنام است كه در عرصه ‌ي داستان ‌نويسي امروز آمريكا و انگلستان خوش درخشيده و جوايز متنوعي دريافت كرده‌اند؛ از جايزه‌ي منتقدان مطبوعات گرفته تا جايزه ي ملي كتاب و بوكر و در نهايت نوبل ادبيات.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر