سال هایی که سینما مهم بود (سیاست تاریخ و جنبش های اجتماعی در سینمای دهه ی هفتاد آمریکا)

کد شناسه :55562
سال هایی که سینما مهم بود (سیاست تاریخ و جنبش های اجتماعی در سینمای دهه ی هفتاد آمریکا)
بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر